Translate

dissabte, 6 de desembre del 2014

enderroc que facilita Noves ocupacions per compartir +
Noves ocupacions per els propietaris i directors dels negocis i comerços ....

Pensar Escriure EnviarAvinguda S'Agaró participativa des de el disseny

Ara es l'hora de Compartir iniciativesOcupació 100 una meta engrescadora : el teu estarap el teu primer negoci

Ocupació 100 una meta engrescadora : el teu estarap el teu primer negoci:


Es tracta de ....,

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.

de .....
Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització